ini_set( 'upload_max_size' , '20M' ); ini_set( 'post_max_size', '20M'); ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Soboški harmonikarski orkester

Soboški harmonikarski orkester je pričel z delovanjem novembra 2003. Takrat se je na pobudo Mateja Zavca zbralo deset harmonikarjev, ki so osnovno glasbeno izobraževanje že zaključili in so imeli interes sodelovati v večji zasedbi harmonik. Večina je prej sodelovala v harmonikarskem orkestru GŠ Murska Sobota. Po nekajmesečnih vajah je orkester prvič nastopil in sicer na koncertu ob »Dnevu harmonike«, ki ga vsako leto organizira aktiv učiteljev harmonike na GŠ Murska Sobota. Nastop je bil zelo uspešen, kar je celotni zasedbi vlilo še več volje do dela. Jeseni leta 2004 je orkester začel z rednimi nastopi. Večkrat je zaigral v Termah 3000 ter drugod ob različnih priložnostih. 

let delovanja

Soboški harmonikarski orkester leta 2007

Marca 2005 je orkester začel delovati v okviru Društva harmonikarjev Murska Sobota, ki je bilo ustanovljeno zaradi potrebe po registraciji dejavnosti sekcij, ki so se v okviru društva povezale. Repertoar orkestra obsega glasbena dela pretežno zabavnih zvrsti, dolgoročni načrt pa je vključevanje čim več originalnih skladb za ta orkester.

Soboški harmonikarski orkester se je od ustanovitve do danes razvil v homogeno skupino glasbenikov, ki igrajo poleg harmonike še druge instrumente. V zasedbo so vključena tolkala, bas, flavte in klarineti, kar prispeva k bogatejši barvi zvoka in je v Sloveniji neke vrste posebnost. Nastopi orkestra so vedno bolj pogosti, kar člane dodatno motivira za delo. Poleg revialnih nastopov se je orkester leta 2007 prvič udeležil tudi tekmovanja in sicer 32. mednarodnega tekmovanja harmonikarjev v Pulju na Hrvaškem, kjer je v konkurenci harmonikarskih orkestrov umetniških gimnazij za doseženih 89,41 točke prejel drugo nagrado.

Soboški harmonikarski orkester na nastopu na Soboških dnevih 2014

Orkester nastopa na prireditvah v lokalnem okolju, se udeležuje tekmovanj in revij orkestrov doma in na tujem. Nekaj posnetkov si lahko ogledate spodaj.