ini_set( 'upload_max_size' , '20M' ); ini_set( 'post_max_size', '20M'); ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Zgodovina društva

Ideja o srečanju harmonikarjev v Prekmurju se je porodila med pomurskimi učitelji harmonike nekje v letih 2003 in 2004, saj so se harmonikarji iz tega dela Slovenije že vrsto let udeleževali tovrstnih prireditev doma in v tujini (Hrvaška, Italija, Avstrija). Do uradne ustanovitve društva je prišlo 8. 12. 2004 na občen zboru društva, ki je bilo vpisano v register društev 15. 3. 2005. V okviru društva so takrat delovale sekcije Soboški harmonikarski orkester, Trio harmonik SLO A3 in nekaj drugih komornih skupin. 27. maja 2005 je prišlo do realizacije 1. mednarodnega srečanja harmonikarjev, ki je potekalo v Moravskih Toplicah.

Poleg tekmovanj, kjer je število udeležencev iz leta v leto naraščalo, smo vsako leto pripravili še koncerte resne glasbe in jazza, predavanja, predstavitve novosti na področju notnega gradiva za harmoniko, predstavitve vodilnih proizvajalcev instrumentov ter zaključni koncert s slovesno podelitvijo priznanj in nagrad. Srečanje je postalo osrednja tovrstna prireditev v Sloveniji, saj se ga aktivno udeležujejo v prvi vrsti učenci glasbenih šol, ki druge možnosti udeležbe na mednarodnem tekmovanju v Sloveniji dolga leta niso imeli.

Srečanja se množično udeležujejo tudi učitelji harmonike na glasbenih šolah v Sloveniji in na tujem. Na srečanju imajo predavanja evropsko priznani pedagogi in koncertni mojstri. Glavna specifika srečanja je enakovredna zastopanost vseh zvrsti glasbe. Tekmovanje je razpisano v disciplinah komorne glasbe s harmoniko in solistov, ki tekmujejo v igranju klasične, zabavne in narodno-zabavne glasbe na harmoniko in diatonično harmoniko. Tako tekmovanje spodbuja udeležence k spoštljivemu odnosu do različnih zvrsti glasbe in povezovanju glasbenikov iz številnih evropskih držav in širše.

Na dosedanjih srečanjih so v strokovnih žirijah sodelovali priznani evropski umetniki in pedagogi iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Slovaške in Ukrajine. Dosedanji udeleženci tekmovalnega dela poleg domačinov prihajajo še iz Italije, Nemčije, Avstrije, Poljske, Slovaške, Litve, Rusije, Ukrajine, Moldavije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore.