ini_set( 'upload_max_size' , '20M' ); ini_set( 'post_max_size', '20M'); ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Prijava

    Naslov
    Šola Program

    S prijavo se tekmovalec (oz. njegov skrbnik) strinja z vsem določili, zapisanimi v razpisu.