ini_set( 'upload_max_size' , '20M' ); ini_set( 'post_max_size', '20M'); ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Management Board

Matej Zavec

Matej Zavec

President of the Association

Dejan Prasl

Dejan Prasl

Vice-President of the Association

Boštjan Baša

Head of the Organising Committee

Matjaž Balažic<br />

Matjaž Balažic

Head of the expert Committee

Amadej Herzog

Amadej Herzog

Member

Olga Radolič

Olga Radolič

Member

Vid Ščavničar

Vid Ščavničar

Member

Nikolaj Zver

Nikolaj Zver

Member

Franek Radolič

Franek Radolič

Member

Primož Zavec

Primož Zavec

Member

Erika Bračko

Erika Bračko

Member